Mapa stránok  
  sociologia.sk
sprievodca zákonitosťami a tendenciami pohybu sociálnych systémov
 

Dnes je

Hľadáme odborného garanta a webmastra pre tento projekt! Máte záujem? Volajte 0905712091.

 Mailing list!

Práca, profesia, kariéra, job, zamestnanie v EÚ? Prečo nie?! FreeJob.sk Vám odpovie!

Mgr. Peter Krákorník - AKRONET (www.akronet.sk)

 


Veda.sk

Sociológia - spoločenská veda o zákonitostiach alebo tendenciách pohybu sociálnych systémov (štruktúr), napríklad spoločnosti, spoločenských skupín a pod., za ktorej zakladateľa považujú A. Comta. Predmetom sociológie sú: javy a procesy vytvárania rôznych foriem spoločenského života; štruktúry rôznych foriem ľudských pospolitostí; javy a procesy v týchto súboroch, vyplývajúce zo vzájomného pôsobenia ľudí; sily zoskupujúce a sily rozbíjajúce tieto súbory; zmeny v súboroch a ich pretváranie.

Sociológia je veda o moderných spoločnostiach, o ich vzniku, vývojovej dynamike a premenách, o ich vnútornej štruktúre (sociálnej a triednej) a o povahe a premenách vzťahov medzi ich jednotlivými podstatnými sociálnymi subsystémami (ekonomickým, politickým, kultúrnym, náboženským atď.).

Sociológia existovala nielen v podobe rozrôznených škôl, smerov a paradigiem, ktoré prechádzali naprieč kultúrami a národnými štátmi, ale existovala aj v ppdobe národných sociologických škôl.

Zdroj: http://dent.ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvs/sociologia.html


Hľadáme odborného garanta a webmastra pre tento projekt!

Ak máte záujem sa aktívne (a bezplatne) podieľať na napĺňaní obsahu a tvorbe štruktúry tohto nekomerčného webu, pošlite nám e-mail (do rubriky predmet správy napíšte SOCIOLOGIA) na adresu:

peter(zavináč)veda.sk alebo volajte 0905712091

Ďakujeme!


www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Upozornenie!
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa. V prípade akéhokoľvek porušenia autorského práva kontaktujte:

Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava, Slovensko.
Staňte sa sponzorom nášho neziskového združenia! Číslo účtu: 2669040126/1100

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač IE, Netscape 4.xx (a vyššie verzie), FireFox, Opera.  

Webmaster a odborný garant domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu občianského združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2022 sociologia.sk | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET

Link: Tu môže byť Vás spätný odkaz!

sociologia.sk